termoformowanie

Metoda polegająca na podgrzaniu powierzchni płyty lub folii z tworzywa sztucznego do odpowiedniej temperatury, a następnie jej odkształceniu pod wpływem ciśnienia w formie.
skalkuluj produkt

Stan odkształcenia  jest utrwalony w procesie chłodzenia.
Na proces termoformowania istotny wpływ mają wytrzymałość na rozciąganie oraz maksymalne wydłużenie przy zerwaniu w temperaturze kształtowania.

Technologia termoformowania w dużym stopniu zastępuje metodę wtrysku.
Metodą tą można wytwarzać wyroby o bardzo małej grubości ścianki (rzędu setnych części mm) i o znacznych gabarytach (rzędu kilku m2).

Niewątpliwą zaletą termoformowania jest:

  • niski koszt jednostkowy wyrobu
  • możliwość użycia różnorodnych tworzyw
  • wielokrotne użycie form
  • możliwość wykonania zarówno prostych i skomplikowanych elementów

Nasz zakład specjalizuje się w termoformowaniu folii i płyt z materiałów:

ABS, PCV, PCV-S, PP, PE, PMMA, PET, PS, HIPS, PC

Parametry techniczne wyrobów:

Grubość materiału: od 0,75 mm do 10 mm.
Maksymalny format płyty: 1500 mm x 2250 mm.
Maksymalna wysokość tłoczenia: h=750 mm.

Zastosowanie wyrobów termoformingu:

  • opakowania transportowe dla przemysłu
  • opakowania części maszyn, urządzeń, pojazdów etc.
  • obudowy oraz elementy wewnętrzne maszyn
  • elementy reklam

Dodaj komentarz