Dofinansowanie z UE

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że firma Iter-opakowania sp. z o.o., realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP pt. „Wdrożenie nowej technologii kaszerowania tektury i produkcji opakowań.”
(Numer wniosku WND-RPSL.03.02.00-24-017H/17).

Celem przedmiotowego projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez rozpoczęcie produkcji nowego produktu na podstawie wdrożenia innowacyjnej technologii kaszerowania z zastosowaniem nowej generacji kleju polimerowego z dodatkiem cieczy magnetorologicznej.

Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie na rynek nowego produktu – opakowań posiadających jakościowo lepsze właściwości użytkowe.
Wartość projektu: 1 800 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 711 000,00 zł

Logaue